Roshan Yigit
Biträdande Jurist

Utbildning:
Juristexamen vid Göteborgs Universitet, 2022.
Erfarenhet:
Tidigare erfarenhet från arbete på advokat- och juristbyrå samt som handläggare och utredare på statlig myndighet.
Språk utöver svenska:
Engelska och kurdiska
Verksamhetsområden:
Migrationsrätt
Arbetsrätt
Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge med barn
Socialrätt – LVU, LVM, LPT och LRV
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn

Kontakt
Tjänstledig till och med 31 mars 2023