Om du har utsatts för ett brott har du ibland rätt till hjälp av ett målsägandebiträde. Vi finns vid din sida under pågående process och håller dig uppdaterad om ditt ärende. Vi tar ansvar för att du ska känna dig trygg och förberedd inför rättegången. Vi hjälper till med ditt skadeståndsanspråk och ser till att du känner dig bekväm i rättssalen. Som brottsoffer kan du välja att en viss jurist eller advokat förordnas åt dig.

Vårt uppdrag är att biträda dig före, under och efter rättegången. Samtliga advokater och biträdande jurister på Mirlex Advokatbyrå åtar sig uppdrag som målsägandebiträde. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde hos polisen i samband med polisanmälan och ange ett särskilt biträde. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig med inledande åtgärder såsom polisanmälan och att ansöka om målsägandebiträde.