Vi åtar oss uppdrag relaterade till socialrätt. Samtliga jurister på Mirlex Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde vid förvaltningsdomstol i mål rörande tvångsvård enligt:

  1. Lag om vård av unga (LVU)

  2. Lag om vård av missbrukare (LVM)

  3. Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

  4. Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)