Vi åtar oss uppdrag relaterade till familjerätt. Samtliga advokater och  jurister på Mirlex Advokatbyrå åtar sig uppdrag i mål rörande familjerätt. Vi hjälper dig bland annat med frågor om vårdnad, boende, umgänge, underhåll till barn samt äktenskapsförord, samboavtal, äktenskapsskillnad, gåvohandlingar m.m.

 

Innan och efter dödsfall

  • Vill du upprätta ett testamente kan vi hjälpa dig med det.

  • När någon avlider ska enligt lag bouppteckning upprättas.

  • När bouppteckningen registrerats och boet förvaltas klart, ska enligt lag arvskifte göras.

Om man inte är förtrogen med regelverket eller om dödsbodelägarna är oense, kan vara bra att anlita någon som är kunnig på området. På Mirlex Advokatbyrå hanterar vi det mesta inom boutredning. Du är välkommen att kontakta oss!

 

Vårdnad, boende och umgänge

Omkring 50 000 barn berörs årligen av att deras föräldrar separerar. I en tiondel av dessa fall avgörs frågan om vårdnad, boende och umgänge i domstol.

Vår inställning är att det är till barnets bästa att så långt som möjligt komma fram till en samförståndslösning och samarbete. Föräldrabalken bygger på grunden att barn behöver en nära och god relation till båda sina föräldrar. Det ses som viktigt för barnet att föräldrarna även vid en separation tar fortsatt gemensamt ansvar för detta och samverkar i en positiv anda. Lagstiftningen främjar därför en bibehållen gemensam vårdnad vid separation och att föräldrarna själva ska komma överens i frågor som rör barnet. 

I fråga om umgänge är det barnet som har rätt till umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med. Det finns ingen absolut rätt för förälder till umgänge med barn utan det är barnets behov och bästa som styr.

Ibland är konflikten mellan föräldrarna så svår och djup att det inte går att samarbeta i frågor kring barnet. Ibland är även en förälder olämplig som vårdnadshavare. I dessa fall kan det bli nödvändigt med en domstolsprocess.

Mirlex Advokatbyrå hjälper dig gärna med frågor om vårdnad, boende och umgänge. Kontakta oss via e-post eller telefon för inledande fri rådgivning genom ett kostnadsfritt möte på vårt kontor.